ASIX Home

Download - příklady pro logické analyzátory

 
: Mapa stránek : Home > Produkty > Ladicí prostředky > Download příkladů naměřených průběhů 2016-12-19

 

Home Produkty

Programátory

PRESTO FORTE

Logické analyzátory

SIGMA2 OMEGA

USB produkty

UCAB232 UCAB232i

Ostatní produkty Integrované obvody Muzeum

Vývoj s výrobou Obchod & ceny Podpora ASIX s.r.o. KontaktLogické analyzátory OMEGA a SIGMA2/SIGMA:
Příklady naměřených signálů


Ukázka komunikace na sběrnici USB, obvod firmy FTDI připojen k portu USB.

Naměřeno logickým analyzátorem SIGMA2

Konfigurace analyzátoru: 4 vstupy, vzorkovací frekvence 200 MHz

Použití: Pro zobrazení dat je třeba zapnout dekodér USB dat pomocí menu Settings → Plugin settings... → USB Plugin Configurations...

Poznámka: Soubor již obsahuje platnou licenci k naměřeným datům, proto není nutné licenci zadávat.

ex_sigma_usb_incl_lic.stf (6 269 686 B)


Ukázka komunikace na sběrnici procesoru MOS 6502.

Naměřeno logickým analyzátorem OMEGA

Konfigurace analyzátoru: 32 vstupů, dva zřetězené logické analyzátory OMEGA, vzorkovací frekvence 200 MHz

Velký soubor využívá celkovou dostupnou paměť jednoho z logických analyzátorů, menší soubor je zkrácená verze velkého souboru.

ex_omega_6502.stf (29 908 021 B)

ex_omega_6502_short.stf (418 979 B)


Ukázka komunikace na sběrnici JTAG.

Naměřeno logickým analyzátorem OMEGA

ex_omega_jtag.stf (92 008 B)


Ukázka komunikace na sběrnici I2C, konkrétně čtení I2C EEPROM.

Naměřeno logickým analyzátorem SIGMA2

Konfigurace analyzátoru: 16 vstupů, pouze 2 aktivně používané, vzorkovací frekvence 50 MHz

ex_sigma_i2c_2.stf (254 165 B)


Ukázka komunikace na sběrnici I2C, konkrétně programování a verifikace I2C EEPROM.

Naměřeno logickým analyzátorem SIGMA2

Konfigurace analyzátoru: 16 vstupů, pouze 2 aktivně používané, vzorkovací frekvence 50 MHz

ex_sigma_i2c_1.stf (626 956 B)


Ukázka komunikace přes rozhraní UART.

Naměřeno logickým analyzátorem SIGMA2

Textová věta zaznamenaná při komunikaci přes rozhraní UART.

ex_sigma_uart.stf (4 240 B)


Ukázka komunikace s paměťovou kartou SD.

Naměřeno logickým analyzátorem OMEGA

Konfigurace analyzátoru: 8 vstupů, pouze 6 aktivně používaných, vzorkovací frekvence 400 MHz

Ukázka komunikace SD paměťové karty, čtení souboru cca 1 MB velkého pomocí USB čtečky pamětí, rychlost hodin je 50 MHz. Tímto testem je paměť logického analyzátoru zaplněna přibližně ze 60 %.

ex_omega_sdcard.stf (6 358 975 B)


Ukázka komunikace s grafickým displejem.

Naměřeno logickými analyzátory SIGMA2 a OMEGA (z důvodu porovnání)

Ukázka komunikace grafického displeje, konkrétně signály -CE, -RD, -WR. Velký soubor využívá celkovou dostupnou pamět analyzátoru, menší je zkrácená verze velkého souboru.

Z porovnání délek záznamů lze odhadnout, že logický analyzátor OMEGA zaznamená zhruba desetkrát delší test než logický analyzátor SIGMA2 (velikost paměti je u logického analyzátoru OMEGA dvakrát větší, komprese je pětkrát účinnější).

ex_omega_disp.stf (35 703 203 B)

ex_omega_disp_short.stf (315 010 B)

ex_sigma_disp.stf (9 762 600 B)Máte-li zájem o další informace, zeptejte se nás.

© ASIX s.r.o., 1991- 2016. All rights reserved.