Tento produkt již nedodáváme!
Aktuální nabídku naleznete na www.asix.cz.
XIMULATOR - simulátor pamití XC17xxx
 

 
Simulátor sériových konfiguraeních pamití Xilinx XC17xxx je zaoízení, které simuluje konfiguraení pamiti pro programovatelná hradlová pole firmy Xilinx.

XIMULATOR

Simulátor obsahuje pami? RAM, do které se naetou data z konfiguraeního souboru z poeítaee, a potom se simulátor chová jako konfiguraení pami? zvoleného typu. Vstupní formát konfiguraeních dat je standardní - IntelHex nebo RawBit.

Simulátor je ureen pro vývoj zaoízení s programovatelnými hradlovými poli firmy Xilinx. Poi jeho použití není potoeba programovat konfiguraení pamiti EPROM. To poináší finanení úsporu (nebo? konfiguraení pamiti Xilinx jsou typu OTP, tedy se mohou programovat pouze jedenkrát) i úsporu easu.

K simulátoru je dodáván software, kterým se vybírá konfiguraení soubor a provádí jeho naetení do simulátoru. Dále si lze vybrat typ simulované pamiti a u ní volit polaritu resetu.


Vlastnosti simulátoru:

  • plná kompatibilita s konfiguraeními pami?mi Xilinx
  • simuluje všechny dostupné typy sériových pamití Xilinx: XC1718D, XC1736D, XC1765D, XC17128D, XC17256D, možnost rozšíoení o simulování pamití o velikosti až 1 Mbit (výminou SRAM na desce simulátoru)
  • možnost oazení více modulu pro další zvýšení kapacity simulovaných pamití
  • lze použít i pro konfiguraení režim FAST (12,5 MHz)
  • softwarovi volitelná polarita resetu pamiti
  • rychlá komunikace s PC poes paralelní port
  • ovládací software pro DOS i Windows

Download ovládacího software

Verze DOS

Velikost souboru do 50 kB.

DOS-KAM.ZIP - eeština (kódování Kamenických)

DOS-LAT.ZIP - eeština (kódování Latin2)

DOS-ENG.ZIP - anglietina

Verze Windows

Velikost souboru do 30 kB.

WIN-CZ.ZIP - eeština

WIN-ENG.ZIP - anglietina


 
© ASIX s.r.o. - aktualizace: 8.5.2003