ASIX Home

Přenosy dat po CATV

 
: Mapa stránek : Home > Zakázkový vývoj a výroba > Přenosy dat po CATV 2003-05-08

 

Home Produkty

Programátory

PRESTO FORTE

Logické analyzátory

SIGMA2 OMEGA

USB produkty

UCAB232 UCAB232i

Ostatní produkty Integrované obvody Muzeum

Vývoj s výrobou Obchod & ceny Podpora ASIX s.r.o. KontaktSystémy pro přenos dat po síti kabelové televize

Tyto systémy jsou určeny pro přenos telemetrických dat pro průmyslové účely - měření tepla, průtoku, spotřeby elektřiny, monitorování stavu výměníkovývh stanic, ... Přenosová rychlost dosahuje desítek kilobitů za sekundu. Dopředný kanál pracuje standardně s pevnými frekvencemi 70,7 a 71,7 MHz, zpětný kanál s pevnými frekvencemi 6,0 a 7,0 MHz.

Tyto systémy ditribuuje firma Viterra Energy Services.

Modul COMB

Tento modul slouží jako inteligentní převodník mezi rozvodem kabelové televize a sběrnicí M-BUS, která je určena pro komunikaci s různými zařízeními - převážně měřiči tepla, teploty, průtoku atd.

Coax - MBUS local module

Modul CORS

Tento modul slouží jako inteligentní převodník mezi rozvodem kabelové televize a sběrnicí RS-232.

Frekvenční konvertor

Frekvenční konvertor (FK) je součástí systémů pro přenos dat pomocí televizních kabelových rozvodů (TKR). Jeho úkolem je přijímat signály od jednotlivých komunikačních zařízení (lokální moduly, centrální jednotky) ze zpětného kanálu a po určitém zpracování je vysílat k těmto zařízením po kanálu dopředném. Umísťuje se proto na hlavní stanici TKR. Tato architektura má výhodu v tom, že centrální jednotka (řídící, resp. dispečerské stanoviště) může být umístěna kdekoli na síti TKR.

Frequency converter

Frekvenční konvertor je aktivní prvek, přijatá data je možné před vysláním různými způsoby zpracovávat, aby bylo dosaženo optimálních parametrů systému pro různé přenosové protokoly.

Na vstup FK je přiveden vysokofrekvenční signál ze zpětného kanálu. Přijímač tento signál převede na signál digitální, který je dále možno zpracovat v digitálním filtru pro zmenšení vlivu rušení na síti TKR. Dále lze volit mezi přímým průchodem signálu bez zpracování a průchodem signálu přes řídící procesor. Ten u přijatého znaku testuje chybu rámce. Je-li znak v pořádku, vyšle se dále, není-li, ignoruje se. Dále je možno aktivovat vkládání tzv. udržovacích znaků: Pokud přijímač nedodává žádné znaky po určitou dobu, zahájí FK vysílání udržovacích znaků, které slouží k udržení demodulátorů přijímačů komunikačních zařízení v pohotovostním stavu, a tím i ke zkrácení doby odezvy systému. Hodnotu udržovacího znaku, periodu vysílání udržovacích znaků, rychlost toku dat a délku přenášených znaků lze nezávisle nastavit. Digitální signál je nakonec vysílačem převeden na vysokofrekvenční signál, který je přes výstupní konektor přiveden do dopředného kanálu sítě TKR.

Pro již definované protokoly (M-BUS, SAUTER, MODEM1 a MODEM2) jsou k dispozici předdefinovaná nastavení.

Technické údaje frekvenčního konvertoru

 Provedení rack 19", dvojnásobná výška
 Napájecí zdroj 12V/500mA, kladný pól uprostřed
 Frekvence vysílače 70.7 nebo 71.7 MHz
 Kmitočtový zdvih vysílače +/-30 kHz
 Výstupní úroveň vysílače 87 dBμV
 Frekvence přijímače 6.0 nebo 7.0 MHz
 Vstupní citlivost přijímače 48 dBμV
 Podporované protokoly M-BUS, SAUTER, MODEM1, MODEM2, user
 Digitální filtrace dat volby OFF, SLOW, FAST
 Rychlost toku dat 9600 Bd, 19200 Bd, 27 930 Bd, 38 400 Bd, pass thru
 Délka přenášených znaků 8 bit nebo 9 bit
 Perioda udržovacích znaků 2 - 63 ms
 Nastavení udržovacího znaku 0 - FFh (8 bit), 0 - 1FFh (9 bit)
 Režim indikace příjmu implementován
 Testovací režim implementován
 Rozsah pracovních teplot 15 - 30°C
 Rozsah skladovacích teplot 0 - 50°C
 Maximální relativní vlhkost 90%


Máte-li zájem o další informace, zeptejte se nás.

© ASIX s.r.o., 1991- 2010. All rights reserved.